Følg Bergen lufthavn, Flesland

Cathrine Fuglesang Framholt

Kommunikasjonsansvarlig Avinor - Bergen lufthavn, Flesland

Pressekontakt Kontaktperson

  • wzidztorlfCazlthrimnqmnemj.Framhotzfsfolt@txooxiavinorzc.niuo
  • +47 97 62 21 41
  • +47 67 03 14 04