Følg Bergen lufthavn, Flesland

Avinor - en handlekraftig og god nabo

Nyhet   •   nov 04, 2014 12:52 CET

I en lengre periode har Bergen lufthavn jobbet med å gi naboer i Kvitura rent vann. Nå har vi kommet i mål med arbeidet, og har inngått en avtale med 39 husstander i området.


I 2011 oppdaget Avinor det giftige stoffet PFOS i grunnen under et område nord på Bergen lufthavn, Flesland. Området ble frem til 1994 brukt som brannøvingsfelt. Etter målinger av drikkevannet i borede brønner, overflatebrønner og Steinfjelltjern i boligområdet Kvitura ble det avdekket PFOS
i enkelte brønner.
Det ble også funnet COLI og E.coli- bakterier i drikkevannet til noen av naboene. Disse bakteriene kommer ikke fra lufthavnen.

Mengden PFOS i vannet, har hele tiden ligget betraktelig under et nivå som gir tiltaksplikt, men i påvente av entydige resultater har vi likevel gjennomført en rekke tiltak. Blant annet har Avinor
etablert rensefiltre i området, finansiert drikkevann på flaske og finansiert et blodprøve-program.


Og i tillegg har Avinor samarbeidet med Bergen kommune om å etablere vanntilførsel over flyplassområdet til vannkummen som nå er klar for videre strekk til boligene. 

Aslak Sverdrup, lufthavndirektør ved Bergen lufthavn, Flesland sier: - For å sikre en langsiktig løsning, har det har tatt tid å komme i mål. Vi har samarbeidet med Forsvaret om grunneiendom og med Bergen kommune om prosjektering og løsninger for trasé. Vi har også samarbeidet tett og konstruktivt med velforeningen i Kvitura, og er tilfredse med løsningen.