Følg Bergen lufthavn, Flesland

Ny rensepark på Flesland

Nyhet   •   nov 04, 2014 09:19 CET

Første del av en større rensepark på Flesland er nå i full drift og har fungert godt fra første dag. Renseparken bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet i vassdrag i nærområdet. Dette er første gangen lufthavnen bygger et renseanlegg av denne typen og det er hentet inn ekstra miljøekspertise fra fagmiljøet i Norge.

I første omgang er det vann fra byggeplassen for den nye terminalen som renses. Til neste år skal også overvannet fra flyplassen gjennom fordrøyningsbasseng og sandfilter, før det renner renset ut i Lønningsbekken. Vannkvaliteten i Lønningsbekken måles jevnlig og overvåkes nøye. Målet er at vannet i Lønningsbekken, som renner like utenfor flyplassområdet, skal ha god nok kvalitet til at fisken skal kunne gyte. Dette er et turområde der lokalbefolkningen kan se med egne øyne hvordan vannet blir renset.  

En rensepark er en samling av rensemetoder  som ofte får et estetisk fint uttrykk, og øker det biologiske mangfoldet i området. Prinsippene ved en rensepark er å benytte naturens egne metoder for rensing av forurenset vann. Forurensning i vann er ofte knyttet til partikler, eller flytende som
olje og søppel, noe som gjør det forholdsvis enkelt å holde tilbake. På sin vei igjennom de ulike kammerne renses vannet, oksygenopptaket forbedres og de forurensede partiklene faller til bunns. Plantene i vannet bidrar til dette.

Flyplassens egne fagansvarlige for ytre miljø, Terje Aarsand og Peter Holmkvist, har vært pådrivere for denne løsningen. De står begge bak en rekke kreative løsninger i tidligere prosjekter og har lang erfaring med å ivareta artsmangfold og nærmiljø. Fisketrapp under rullebanen er et eksempel. De er likevel ikke redd for å hente inn spesialkompetanse fra fagmiljø og forskning for å finne de beste og ofte enkleste løsningene. Bengt M. Tovslid fra Ecofact som har ledet arbeidet med rensparken, har 10 års erfaring med rensing av vann. Han er svært fornøyd med måten dette anlegget er bygget. - Her fungerer rensemekanismene fra dag 1, og det er uvanlig for en nybygget rensepark. Ser man på vannet som kommer ut etter siste sandfilteret, er det nærmest som fjellvann å regne. 

Den komplette renseparken skal stå ferdig innen vintersesongen 2015/2016.