Følg Bergen lufthavn, Flesland

El-kontrakt for T3 signert av lokalt entreprenørsamarbeid.

Pressemelding   •   mar 04, 2015 11:18 CET

Prosjektdirektør for T3, Norvald Thue, kunne dermed ønske Frode Noss og Knut  M. Dale velkommen om bord og FN Gruppen med på laget.

Avinor AS har signert kontrakt med den lokale elektroentreprenøren Frøland & Noss Elektro, for leveranse av komplett el-anlegg til den nye flyterminalen på Flesland. Kontrakten har en verdi på 207 MNOK.

Elektroentreprenøren vil samarbeide med Bravida AS og Magnus M. Thunestvedt AS, et samarbeid selskapene har god erfaring med fra det nye Statoilbygget på Sandsli som stod ferdig i 2014.

Frode Noss uttaler som leder for og på vegne av FN-Gruppen, som gruppen kaller seg, at han ser fram til et spennende prosjekt sammen med Avinor og andre deltakere, hvor de vil bidra sterkt til at kvalitet og samspill preger utførelse og resultat. - Tilbudsunderlaget speiler at det er gjort et meget godt prosjekteringsarbeid i forkant, med tydelige oppgaver og tidsrammer, og det passer FN-Gruppen midt i blinken. Vi er stolt og beæret over oppdraget Avinor har tildelt oss, som er Bergens historiens største elektroentreprise noensinne. Med Frøland & Noss Elektro, Bravida og Thunestvedt har vi sikret tilgang på stor kompetanse og arbeidskraft, og vi gleder oss stort til å komme i gang.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Bergen lufthavn, Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig.