Følg Bergen lufthavn, Flesland

Ny viktig byggekloss på plass i utbyggingen av Bergen lufthavn, Flesland

Pressemelding   •   jun 13, 2014 12:00 CEST

I dag ble den nye veiparsellen av fylkesvei 176 mellom flyplassen og Liland/Lønningen formelt åpnet.  Utbyggingen av veinettet er en viktig brikke i utvidelsen av Bergen lufthavn.  Rundt det fiolette silkebåndet stod blant annet representanter fra byggherren Avinor, entreprenøren Vassbakk & Stol, samt ansatte på flyplassen. Fylkesordfører Tom -Christer Nilsen og avdelingsdirektør Olav Finne i Statens Vegvesen stod for den høytidelige delen av seremonien. De takket begge Avinor for å ha bygget og forskuttert den fine nye veien. 

Etter et år med anleggsarbeider er prosjektdirektør Alf Sognefest mest opptatt av at han endelig kan tilby en stor forbedring for kundene.
1000 meter splitter ny to-felts vei med egen gang- og sykkelvei, erstatter nå 1400 meter landevei. Anlegget har totalt kostet 50 millioner kroner, bygget og foreløpig finansiert av Avinor, men Fylkesordføreren sa i sin tale at Fylkeskommunen skal ta sin del.  Begge understreket at den nye veiparsellen bidrar til en betydelig bedring av sikkerheten for gående, syklister og bilister, og er en ny viktig brikke i det pågående arbeidet med å lage et gjennomgående gang og sykkel veinett i Bergensområdet.

Framtidig utvikling.
Flesland og Ytrebygda er områder i storutvikling. Bergen kommune arbeider med ny kommunedelplan. Avinor har derfor en godkjent reguleringsplan for ny utvidelse av veinettet, dersom trafikkutviklingen i området skulle kreve dette.

Den gamle fylkesvei traséen gikk innom flyplassen. Den nye traséen fjerner denne trafikken fra flyplassområdet og etablerer bedre tilkomst til industriområdene syd for flyplassen. Ny vei har dimensjonerende veiklasse H1. Fartsgrensen kan nå økes fra 50 til 60 km/t.

Kontaktperson: Alf Sognefest, tlf. 916 11 600


Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.